Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) - ΕΝΩΣΗ Α.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού.

Ο Α.Σ. διαθέτει σημαντικές παραγωγικές εγκαταστάσεις συγκέντρωσης και επεξεργασίας των τοπικών αγροτικών προϊόντων, που αφορούν κυρίως σε εργοστάσιο επεξεργασίας βρώσιμων ελιών Χαλκιδικής, δυναμικότητας 2.700 τόνων, δύο ελαιοτριβεία στα Νέα Μουδανιά και στην Κασσάνδρεια καθώς και  τυποποιητήριο ελαιολάδου στα Νέα Μουδανιά. Τις εγκαταστάσεις αυτές τις έχει θέσει στη διάθεση της Ο.Π. για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι αυτής.

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους,  την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ο συνεταιρισμός σήμερα αριθμεί 112 μέλη και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα άριστης συνεργασίας, οργάνωσης και συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών και εμπορικών διαδικασιών.

Περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Ο συνεταιρισμός σήμερα αριθμεί 112 μέλη και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα άριστης συνεργασίας, οργάνωσης και συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών και εμπορικών διαδικασιών.

Περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ο συνεταιρισμός σήμερα αριθμεί 112 μέλη και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα άριστης συνεργασίας, οργάνωσης και συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών και εμπορικών διαδικασιών.

Περισσότερα

ΦΑΣΑ